Department of Pharmaceutical Chemistry

Sr. No. Name of Faculty Qualification Designation
1 Dr. V. K. Deshmukh M. Pharm; PhD Professor & Principal
2 Dr. P. B. Mohite M. Pharm; PhD Professor & Head
3 Dr. S. G. Khanage M. Pharm; PhD Associate Professor
4 Dr. Mrs. J. G. Wagh M. Pharm; PhD Assistant Professor
5 Mr. A. V. Ghule M. Pharm Assistant Professor
6 Mrs. M. D. Sonawane M. Pharm Assistant Professor
7 Mrs. S. T. Gade M. Pharm Assistant Professor
8 Mr. A. R. Pund M. Pharm Assistant Professor
9 Mrs. M. S. Bankar M. Pharm Assistant Professor
10 Mrs. P. V. Veerkar M. Pharm Assistant Professor

Department of Pharmaceutics

Sr. No. Name of Faculty Qualification Designation
1 Dr. A. R. Pawar M. Pharm; PhD Associate Professor & Head
2 Mr. A. A. Aher M. Pharm Assistant Professor
3 Mr. S. R. Firodiya M. Pharm Assistant Professor
4 Mr. K.B. Agale M. Pharm Assistant Professor
5 Mr. A. B. Katarnavare M. Pharm Assistant Professor
6 Mr. M. S. Gaikwad M. Pharm Assistant Professor
7 Miss. Bhujadi P. N. M. Pharm Assistant Professor

Department of Pharmacology

Sr. No. Name of faculty Qualification Designation
1 Dr. R. B. Pandhare M. Pharm; PhD Associate Professor & Head
2 Mr.S. M. Bairagi       M. Pharm Assistant Professor

 

Department of Pharmacognosy

Sr. No. Name of faculty Qualification Designation
1 Mr. V. B. Ghawate M. Pharm Associate Professor & Head
2 Mrs. V. S. Jadhav M. Pharm Assistant Professor

D. Pharmacy

Sr. No. Name of faculty Qualification Designation
1 Mr. C. C Kedari M. Pharm Lecturer
2 Mr. G. P. Sangale M. Pharm Lecturer
3 Miss. P. N. Khabiya M. Pharm Lecturer